1403/03/31
ابراهیم ابراهیمی

ابراهیم ابراهیمی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشگاه اراک
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
شاخص ها و مبانی عدالت اقتصادی در قرآن و حدیث
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
قرآن و حدیث، اقتصاد، عدالت، رفقرزدایی، توازن اقتصادی، فرهنگ اسلامی، عدالت اقتصادی
سال 1393
پژوهشگران ابراهیم ابراهیمی ، مریم طادی بنی ، مهدی آشناور

چکیده

فلسفه وجودی همه انبیای الهی به گواهی فرآن، بر پاداشتن عدالت است...