1403/03/26
داود علیمحمدی

داود علیمحمدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-9398-6213
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6505995626
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده علوم پایه- گروه ریاضی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
یک روش منظم سازی برای الگوریتم نقطه تقریبی در فضاهای هیلبرت
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
الگوریتم نقطه تقریبی، فضای هیلبرت، روش منظم سازی
سال 1396
پژوهشگران داود علیمحمدی(استاد مشاور)، سیروس مرادی(استاد راهنما)

چکیده

در این پایان نامهطک روش منظم سازی برای الگوریتم نقطه تقریبی در جهت یافتن یک صفر از عملگر یکنوای ماکسیمال در فضاهای هیلبرت ارایه می دهیم.