1403/03/26
داود علیمحمدی

داود علیمحمدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-9398-6213
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6505995626
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده علوم پایه- گروه ریاضی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی توابع ستاره گون و محدب مرومورفیک با شرط معکوس
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
123
سال 1395
پژوهشگران رویا اسداللهی(دانشجو)، سیروس مرادی(استاد راهنما)، داود علیمحمدی(استاد مشاور)

چکیده

123