1403/03/25
امیر طالبی

امیر طالبی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0009-0003-5402-0728
تحصیلات: ژئو فیزیک
اسکاپوس: 57202921323
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن: 08632627324

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
Q p, Q s , Qc, Q i, and Q sc, Attenuation Parameter s in the Zagros Region, Iran Amir Talebi, habib rahimi, ALI MORADI, Mahmoud Mirzaei, ivan kelokef (2021)