1403/02/02
امیر عزیزی

امیر عزیزی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-2741-6797
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56318653900
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مینرال اسپریت ها (اسپریت های نفتی)- ویژگی ها و روش های آزمون
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
حلال، مینرال، اسپریت، ویژگی ها
سال 1396
پژوهشگران عبدالمجید عزیزی ، امیر عزیزی

چکیده

این طرح با هدف تدوین استانداردی برای ویژگی ها و روش های آزمون محصولی با نام حلال های نفتی ( مینرال اسپریت ها) مورد استفاده در صنایع مختلف پایین دستی نفت می باشد که تولید کنندگان این محصول ملزم به رعایت و کنترل ویژگی های انها براساس این استاندارد می باشند.