1403/01/27
علیرضا صلابت

علیرضا صلابت

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-3364-4200
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6603263297
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تجربی میکروامولسیون‌های شامل حلال اتکتیک عمیق
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
حلال اتکتیک عمیق، میکروامولسیون، حلالیت دارو، سلکوکسیب
سال 1401
پژوهشگران علیرضا صلابت(استاد راهنما)، نجمه ابارشی(دانشجو)

چکیده

در ادامه تحقیقات پیرامون سیستم‌های میکروامولسیون تاکنون چندین سیستم‌ میکروامولسیون نوین از جمله میکروامولسیون‌های حاوی مایعات یونی و میکروامولسیون‌های عاری از سورفکتانت معرفی شده‌اند. حلال‌های اتکتیک عمیق در سال‌های اخیر به دلیل فشار بخار پایین، پایداری حرارتی بالا و هزینه پایین مواد اولیه آنها (نسبت به مایعات یونی) مورد توجه محققین قرار گرفته است. ایده این کار تحقیقاتی تهیه میکروامولسیون‌های حاوی حلال‌های اتکتیک برای اولین بار می‌باشد. به همین منظور ابتدا یک حلال اتکتیک عمیق زیست‌سازگار حاوی مواد اولیه کولین کلراید و اتیلن گلیکول با نسبت ۲ به ۱ تهیه شد. سپس سیستم میکروامولسیونی شامل توئین ۸۰ به عنوان سورفکتانت، ترانسکوتول به عنوان کوسورفکتانت، ایزوپروپیل مریستات به عنوان فاز روغنی و این حلال اتکتیک عمیق به عنوان فاز پراکنده طراحی شد. به منظور مشخصه‌یابی این سیستم میکروامولسیون منحصر به فرد ابتدا دیاگرام فاز در دمای محیط تعیین شد، تا محدوده پایدار میکروامولسیون مشخص شود. سپس چهار مخلوط با ترکیب مختلف از محدوده میکروامولسیونی این دیاگرام فاز انتخاب و خواص فیزیکو شیمیایی آن‌ها مانند ضریب شکست، هدایت الکتریکی، اندازه ذرات میکروامولسیون و پراکندگی ذرات میکروامولسیون بررسی شد. در ادامه از این چهار میکروامولسیون به عنوان فرمولاسیون‌های انتخابی برای بررسی حلالیت دارو-ی سلکوکسیب، که به عنوان یک داروی کم محلول شناخته می‌شود، استفاده شد. نتایج بدست آمده با نتایج حلالیت داروی سلکوکسیب در یک سیستم‌ میکروامولسیون معمولی و یک میکروامولسیون حاوی مایع یونی که در تحقیقات قبلی بدست آمده بود مورد مقایسه قرار گرفت. این تحقیق می‌تواند برای استفاده از حلال‌های اتکتیک عمیق برای کاربردهای بیشتر سیستم‌های میکروامولسیونی راهگشا باشد.