1403/01/27
علیرضا صلابت

علیرضا صلابت

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-3364-4200
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6603263297
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی فعالیت فتوکالیستی نانوکامپوزیت های پلیمری حاوی Ag-TiO2 تهیه شده به روش میکروامولسیونی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
میکروامولسیون، نانوکامپوزیت پلیمری، فتوکاتالیست، اکسیدتیتانیوم-نقره
سال 1399
پژوهشگران زهره توانایی مقدم(دانشجو)، علیرضا صلابت(استاد راهنما)، وحید مهدوی(استاد مشاور)

چکیده

با توجه به مشکلات مربوط به آلودگی آب و هوا در سراسر جهان، بشر به فکر ایجاد راهکارها و روش هایی نوین برای کاهش این آلودگی ها است. پساب های سمی، مضر و صنعتی موجب آلودگی رودخانه ها و دریاچه ها می شوند و با افزایش جمعیت در کشورهای در حال توسعه، این مشکل بیشتر می شود. البته با توسعه تحقیقات و فناوری همچون نانو تکنولوژی برای حل این معضل بشر گام موثری را برداشته است. روش های زیادی جهت تصفیه آب دردسترس است که هرکدام مزایا ومعایب خاص خود را دارند. در این میان استفاده از فتوکاتالیست ها به عنوان یکی از روش های جدید و کارآمد برای از بین بردن آلاینده ها، مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش از نانوکامپوزیت های پلیمری حاوی نانوذرات TiO2 وAg ، به عنوان فتوکاتالیست جهت تخریب فتوشیمیایی یک آلاینده تحت تابش نور مرئی استفاده شده است. ابتدا سیستم میکروامولسیونی W/O با فاز روغنی حاوی منومر متیل متاآکریلات، فاز آبی متشکل از محلول کلوئید نانوذررات و سورفکتانت Tween80 تهیه می شود. جهت سنتز نانوذرات نقره، به عنوان دوپانت نیمه رسانای اکسید تیتانیوم، از سدیم بورهیدرات برای احیاء نیترات نقره استفاده شده است. در این سیستم به خاطر انتخاب نقطه خاص از دیاگرام فاز سیستم سه جزئی میکروامولسیون نیازی به سورفکتانت کمکی نمی باشد. در ادامه فاز روغنی، منومرمتیل متاآکریلات، با آغازگر بنزوئیل پراکسید در شرایط مناسب پلیمریزه شده و به بسترپلیمری برای نانوذرات تبدیل می شود. در این کار تحقیقاتی، نانوکامپوزیت سنتز شده به منظور بررسی فعالیت فتوکاتالیستی تخریب رنگدانه، پارامترهای غلظت نانوذرات، pH و مساحت سطح کاتالیست مورد بررسی قرار گرفت. آلاینده رنگی مورد استفاده به عنوان مدل آلاینده، رنگ دانه متیل اورانژ می باشد. لازم به ذکر است جهت تایید و تعیین سایز نانوذرات اکسید تیتانیم تجاری، تست XRD را انجام داده و تعیین سایز نانو ذرات صورت گرفته شده است. نتایج اندازه گیریهای تخریب فتوکاتالیستی نانوکامپوزیتهای سنتز شده راندمان بسیار خوبی را نشان دادند، به ویژه وقتی در شرایط بهینه شده از نسبت مولی TiO2به Ag و همچنین از pH بهینه محلول رنگدانه استفاده می شود. نتیجه این تحقیق نشان داد که فیلمهای نانوکامپوزیت تهیه شده می توانند برای کاربردهای صنعتی امیدبخش باشند.