1403/01/31
علیرضا صلابت

علیرضا صلابت

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-3364-4200
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6603263297
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تهیه نانوکامپوزیت های پلیمری با ساختار کره های توخالی حاوی نانوذرات مغناطیسی به روش میکروامولسیون و کاربرد آن در گوگرد زدایی از بنزین(پالایشگاه امام خمینی)
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
پلی متیل متا کریلات 2- کامپوزیت 3- جذب 4- نانو ذرات فلزی 5- پلی پیرول
سال 1396
پژوهشگران رامین والی راستس(دانشجو)، علیرضا صلابت(استاد راهنما)، وحید مهدوی(استاد مشاور)

چکیده

در این کار تحقیقاتی برای اولین بار نانوکره های توخالی (یا کاسه ای شکل) از پلی متیل متاآکریلات حاوی نانوذرات اکسید آهن با روش میکروامولسیون تهیه شده است. در این روش چند مرحله ای ابتدا یک نانوکامپویت هسته-پوسته در سیستم میکروامولسیونی روغن در آب تهیه شده بطوری که نانوذرات آهن در پوسته آن قرارداده گرفته باشد و سپس هسته آن پس از شستشو خالی می گردد. از روش اسپکتروسکوپی Uv-Vis برای تایید وجود نانوذرات آهن استفاده شد. نمونه نهایی نانوکامپوزیت ساخته شده به روشهای میکروسکوپ الکترونی عبوری و طیف سنجی مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین اندازه گیری قدرت مغناطیسی نمومه توسط مغناطیس سنج در دمای 298 کلوین انجام شد. در قسمت دیگر این تحقیق از نانوکره های توخالی PMMA/Fe2O3 به عنوان جاذب قابل بازیافت برای جذب سولفور بنزین استفاده شد. برای این منظورمیزان جذب سولفور توسط نانوکامپوزیت را با اضافه کردن آن به یک سوخت مدل، که از حل کردن بنزوتیوفن به هپتان حاصل شده است، مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که با استفاده از این نانوکامپوزیت جدید امکان دستیابی به سولفورزدایی عمیق (کمتر از حدود 5 ) وجود دارد. این تحقیق با ارزش نشان داد که نانوکامپوزیت پیشنهاد شده می تواند کاندید مناسبی برای سولفور زدایی عمیق از سوختها معرفی گردد.