1403/01/26
علیرضا صلابت

علیرضا صلابت

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-3364-4200
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6603263297
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اصلاح خواص الکتروشیمیایی غشاهای تبادل کاتیونی الکترودیالیز به کمک نانو ذرات ترکیبی فریت باریم/اکسید مس
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
غشاهای تبادل کاتیونی، نانو ذرات ترکیبی فریت باریم/اکسید مس، نمک زدایی، الکترودیالیز
سال 1396
پژوهشگران نگار رفیعی(دانشجو)، سیدمحسن حسینی(استاد راهنما)، علیرضا صلابت(استاد راهنما)، علی احمدی(استاد مشاور)

چکیده

پیوست می باشد.