1403/01/30
علی صباغی

علی صباغی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-4326-5426
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی روابط بینامتنی در غزلیات عماد خراسانی بر اساس نظریۀ ژرار ژنت
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
.....
سال 1402
پژوهشگران طاهره میرهاشمی(استاد راهنما)، علی صباغی(استاد مشاور)، کاربر ژیرو کاربر(دانشجو)

چکیده

.....