1403/01/30
علی صباغی

علی صباغی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-4326-5426
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی سبکشناسی فعل در اشعار مهدی اخوان ثالث با تکیه بر « از این اوستا » و« آخر شاهنامه »،« زمستان »
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
....
سال 1401
پژوهشگران طاهره میرهاشمی(استاد راهنما)، علی صباغی(استاد مشاور)

چکیده

.....