1403/01/30
علی صباغی

علی صباغی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-4326-5426
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
نام دهی و طبقه بندی در اشعار عارف قزوینی بر اساس الگوی بازنمایی کارگزاران اجتماعی ون لیوون
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
....
سال 1401
مجله فصلنامه جامعه شناسي سياسي ايران
شناسه DOI
پژوهشگران طاهره میرهاشمی ، علی صباغی ، فاطمه فیضی

چکیده

.....