1403/05/04
علی صباغی

علی صباغی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-4326-5426
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
شیوه ها و شگردهای تأکید در شاهنامه؛ با تمرکز بر مطالعه داستان کاموس کشانی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
...
سال 1400
مجله فنون ادبي
شناسه DOI
پژوهشگران الهام فرمهینی فراهانی ، حسن حیدری ، علی صباغی

چکیده

...