1403/05/03
علی صباغی

علی صباغی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-4326-5426
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی و تحلیل مفهوم رضایت از زندگی در مثنوی مولوی با استفاده از روانشناسی مثبتگرا
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
...
سال 1399
مجله فصلنامه پژوهش هاي ادب عرفاني(گوهر گويا)
شناسه DOI
پژوهشگران شجاع کیانپور ، علی صباغی ، امین رحیمی (بازنشسته)

چکیده

...