1403/01/30
علی صباغی

علی صباغی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-4326-5426
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی و تحلیل مفهوم رضایت از زندگی در گلستان سعدی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
...
سال 1398
مجله نثر پژوهي
شناسه DOI
پژوهشگران شجاع کیانپور ، علی صباغی ، امین رحیمی (بازنشسته)

چکیده

...