1403/04/31
علی صباغی

علی صباغی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-4326-5426
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل بینامتنیت منشآت قائم مقام فراهانی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
بینامتنیت، منشآت نویسی، قائم مقام، ادب بازگشت، تأثیرپذیری
سال 1398
پژوهشگران علی صباغی(استاد راهنما)، حسن حیدری(استاد راهنما)

چکیده

.....