1403/05/04
علی صباغی

علی صباغی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-4326-5426
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تطبیقی ترجمه های خاطرات یک خر
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
ادبیات تطبیقی، ترجمه، خاطرات یک الاغ (خرنامه)، سوفی سگور، اعتماد السلطنه، سهیلا صفوی
سال 1398
پژوهشگران علی صباغی(استاد راهنما)، طاهره میرهاشمی(استاد مشاور)

چکیده

....