1403/04/02
علی صباغی

علی صباغی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-4326-5426
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی و تحلیل پیوندهای خطبه های شاهنامه با متن داستانها
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
شاهنامه، خطبه، پیش درآمد، بلاغت.
سال 1395
پژوهشگران علی صباغی(استاد راهنما)، حسن حیدری(استاد مشاور)

چکیده

...................