1403/04/05
علی صباغی

علی صباغی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-4326-5426
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی و نقد شعر فروغ فرخزاد با رویکرد بلاغی با محوریت مفهوم مرگ
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
شعر معاصر، فروغ فرخزاد، بلاغت، مفهوم مرگ
سال 1395
پژوهشگران علی صباغی(استاد مشاور)، حسن حیدری(استاد راهنما)

چکیده

....................