1403/04/05
علی صباغی

علی صباغی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-4326-5426
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تعلیق و تعویق در آثار عباس معروفی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
ادبیات داستانی، عباس معروفی، تعلیق، تعویق.
سال 1395
پژوهشگران علی صباغی(استاد مشاور)، محمدرضا عمرانپور شهرضا (بازنشسته)(استاد راهنما)

چکیده

....................