1403/01/30
علی صباغی

علی صباغی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-4326-5426
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی سه اثر در حوزه شاهنامه پژوهی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
شاهنامه فردوسی، رستم و سهراب، نامه باستان، یادداشتهای شاهنامه،فرهنگ شاهنامه
سال 1392
پژوهشگران علی صباغی(استاد مشاور)، حسن حیدری(استاد راهنما)

چکیده

.....