1403/04/02
علی صباغی

علی صباغی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-4326-5426
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تطبیقی اشعار عبد الوهاب البیاتی و محمد رضا شفیعی کدکنی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
عبد الوهاب البیاتی،محمد رضا شفیعی کدکنی،درون مایه های مشترک، نظریه های شعری ، رمز
سال 1390
پژوهشگران محمود شهبازی(استاد راهنما)، سکینه رنجبران(دانشجو)، علی صباغی(استاد مشاور)

چکیده

عبد الوهاب البیاتی و محمد رضا شفیعی کدکنی دو تن از شاعران نو پرداز معاصر هستند که با تکیه بر میراث سنتی زبان و ادبیات خویش و بهره گیری از تجربه های شعری شاعران پیشگام جهان، قلمروهای تازه ای را در برابر آن گشودند....