1403/04/30
علی صباغی

علی صباغی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-4326-5426
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل سبک شناختی اشعار عالمتاج قایم مقامی (ژاله)
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
سبک شناسی، عالم تاج قایم مقامی.
سال 1394
پژوهشگران علی صباغی(استاد راهنما)، جلیل مشیدی(استاد مشاور)

چکیده

تحلیل اشعار عالمتاج قایم مقامی (ژاله)