1403/03/29
علی ریحانیان

علی ریحانیان

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6668-3535
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57188693204
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک - دانشکده فنی و مهندسی - گروه مهندسی کامپیوتر
تلفن: 086-32625436

تحصیلات

  • دکترای تخصصی مهندسی کامپیوتر ، دانشگاه تبریز ، ایران (1394 - 1397)
    عنوان رساله: طراحی و پیاده سازی چارچوبی جدید، به منظور شناسایی اجتماع در شبکه های اجتماعی حاوی خصوصیات گره ها، با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
ارائه روشی جدید برای خودکارسازی آستانه گیری در خوشه بندی بخردانه محمد یوسف نژاد، علی ریحانیان، بهروز مینایی بیدگلی (1399)
A new selection strategy for selective cluster ensemble based on Diversity and Independency Muhammad Yousefnezhad, Ali Reihanian, Daoqiang Zhang, Behrouz Minaei-Bidgoli (2016)
Topic-oriented community detection of rating-based social networks Ali Reihanian, Behrouz Minaei-Bidgoli, Hosein Alizadeh (2015)
مقاله ارائه‌شده
ارائه یک ریشه یاب کلمات فارسی، با استفاده از عبارات باقاعده علی ریحانیان، محمد رضا فیضی درخشی، علیرضا فیضی درخشی (1397)
ارائه ی یک جداساز کلمات با استفاده از عبارات باقاعده علی ریحانیان، محمد رضا فیضی درخشی، علیرضا فیضی درخشی، میرعرفان غیبی (1396)
مدیریت نیازهای غیرعملیاتی در پارادیم سرویس گرا براساس ایده جنبه گرایی مهرنوش باقری، محمد یوسف نژاد، علی ریحانیان (1394)
Servo motor angle control using by body gesture Farzin Foroughi, Peng Zong, Ali Reihanian (2015)
Detecting Communities in Topical Semantic Networks Ali Reihanian, Behrouz Minaei-Bidgoli, Hosein Alizadeh (2015)
Evaluating the effect of topic consideration in identifying communities of rating-based social networks Ali Reihanian, Behrouz Minaei-Bidgoli, Muhammad Yousefnezhad (2015)
تحلیل محتوا، رویکردی نوین در بهبود کارایی تشخیص اجتماع علی ریحانیان، حسین علیزاده، بهروز مینایی بیدگلی (1392)
تشخیص اجتماع مبتنی بر موضوع، گامی نوین در تحلیل شبکه های اجتماعی علی ریحانیان، حسین علیزاده، بهروز مینایی بیدگلی (1392)

علایق پژوهشی

  • یادگیری ماشین
  • داده کاوی
  • تحلیل شبکه های اجتماعی
  • پردازش زبان طبیعی
  • محاسبات تکاملی
بیشتر