1403/04/30
علی رجایی

علی رجایی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5206-3789
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات انگلیسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تطبیقی کنشگری زنانه در رمان‌های «زنان بدون مردان» و «سیمای زنی در میان جمع»
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
ادبیات تطبیقی، زنان، ادبیات داستانی
سال 1401
پژوهشگران حسن حیدری(استاد راهنما)، علی رجایی(استاد مشاور)، افسانه زمانی(دانشجو)

چکیده

در این رساله ادبیات داستانی آثار ادبیات آلمانی و فارسی از دو شخصیت مهم ادبی با هم مقایسه شده اند و موضوع کنشگری زنانه در آنها بررسی شده است.