1403/04/30
علی رجایی

علی رجایی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5206-3789
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات انگلیسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ترجمه ناپذیری در آثار کلاسیک ایران و آلمان
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
ترجمه ناپذیری، ترجمه ادبی، ادبیات تطبیقی، ترجمه فارسی ـ آلمانی
سال 1397
پژوهشگران علی رجایی

چکیده

در این تحقیق به این سئوال پاسخ داده می شود، که آیا متون و شاهکارهای ادبی اصولاً ترجمه پذیر هستند یا نه و تا چه میزان ترجمه های ادبی موفق و دقیق هستند؟ ابتدا به اهمیت و نقش ترجمه در فضای تعامل فرهنگی ایران و آلمان پرداخته می شود. بخش عمده مقاله به بررسی متون اصلی شاهکارهای ادبی می پردازد و نمونه هایی از آثار ترجمه شده در صده های قبل از آثار نویسندگان ادبیات کلاسیک دو کشور نظیر حافظ، گوته، شکسپیر، عمر خیام، روکرت و دیگران ... را با متون اصلی آنان مقایسه، بررسی و تجزیه تحلیل می کند و در مورد کم و کیف ترجمه ها بحث و استدلال می شود. اصول و مبانی ترجمه ویژه متون ادبی و علل اصلی "ترجمـه ناپذیـری" بطور مستدل و با ذکر مثالهایی از آثار نویسندگان مذکور مورد تحقیق قرار می گیرد، ترجمه های ادبی موجود نقد و بررسی می شوند و به اهمیت ترجمه اشاره می گردد. نارسایی ترجمه ها در برابر آثار و شاهکارهای اصیل ادبی کاملاً آشکار است و به ندرت جایگزین کاملی محسوب می شوند.