1403/04/30
علی رجایی

علی رجایی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5206-3789
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات انگلیسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ادبیات تطبیقی ایران و آلمان؛ غزلیات حافظ در ترجمه های فریدریش روکرت
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
ادبیات تطبیقی - ترجمه ادبی - ادبیات ایران و آلمان - فریدریش روکرت
سال 1396
پژوهشگران علی رجایی

چکیده

رشته ادبیات تطبیقی ریشه در اندیشه های دو عصر معروف و مهم روشنگری و رمانتیک در سراسر اروپا دارد و اهداف و مقاصد مطابقت و تعالی اندیشه عالی انسانی را در سر می پروراند و زمینه رشد فرهنگی ـ ادبی را میسر می سازد. این رشته و دیدگاه به مقایسه فرهنگ ها و زبان ها پرداخته و به منظور تقویت بنیان ادبیات، زبان و فرهنگ ملی در روند، مسیر و پروسه مقایسه به جذب نکات برجسته و اندیشه های ایده آل اهتمام می ورزد و زمینه تعالی، تعامل و تکامل تفکر و اندیشه را در جوامع مدرن و قدرتمند فراهم می سازد. جوامع و فرهنگ های استوار، پایدار و باعظمت مدام به جذب و پذیرش نکات مثبت از دیگر ملل می پردازند، ولی جوامع کوچک و ضعیف از برخورد با دیگران در هراسند و با ترس و نگرانی دور خود حصار کشیده و در انزوا به زندگی محدود و محصور خود بسنده می کنند. در کتاب حاضر مشاهده خواهیم کرد، که تا چه میزان در عصر روشنگری و رمانتیک آلمان نویسندگان و مترجمین عالی رتبه به مقایسه و تطبیق ادبیات، زبان و فرهنگ خود با تمامی جهان پرداخته اند و چه جوش و خروش ها و تلاش ها که از خود برای جذب الگوهای جهانی نشان نداده اند و همه اینها جای بسی تأمل، تفکر و الگوپذیری دارد. همین نگرش و حرکت عظیم بود که بعدها موجبات جهانی شدن آن ها را فراهم کرد و افراد نابغه ای چون فریدریش روکرت یکی از هزاران و از برترین پیشگامان آن شدند و زمینه تسامح و تساهل ادبی ـ فرهنگی را برای نسل های بعد تا امروز ایجاد کرده اند. در این اثر ترجمه های حافظ به قلم شیوای روکرت بررسی می گردد و مطالب متنوعی راجع به ساختارهای شعری دو کشور ارائه می کردد. و مباحث میان فرهنگی „interkulturelle Kommunikation“ و گفتگو و تعامل میان فرهنگ ها و ملت ها و مقایسه های ادبی ارئه می شود.