1403/01/26
علی محمد محمدی

علی محمد محمدی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7087-0656
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57224993349
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات انگلیسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
رویکردی انسان شناختی به تعامل فرهنگ و ترجمه : کاربردهای آموزشی و پژوهشی برای تربیت مترجم
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1388
مجله فصلنامه مطالعات ترجمه (Translation Studies)
شناسه DOI
پژوهشگران علی محمد محمدی

چکیده

ثبت نشده‌است!