1403/02/02

علیرضا خدابخشی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-8335-5576
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23004812200
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تجزیه ترکیبات حاوی کلر با پلاسمای غیرحرارتی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
تجزیه ترکیبات حاوی کلر با پلاسمای غیرحرارتی
سال 1400
پژوهشگران مهدیه غفوری(دانشجو)، مهران شاه منصوری(استاد راهنما)، علیرضا خدابخشی(استاد مشاور)

چکیده

تجزیه ترکیبات حاوی کلر با پلاسمای غیرحرارتیتجزیه ترکیبات حاوی کلر با پلاسمای غیرحرارتیتجزیه ترکیبات حاوی کلر با پلاسمای غیرحرارتیتجزیه ترکیبات حاوی کلر با پلاسمای غیرحرارتیتجزیه ترکیبات حاوی کلر با پلاسمای غیرحرارتیتجزیه ترکیبات حاوی کلر با پلاسمای غیرحرارتیتجزیه ترکیبات حاوی کلر با پلاسمای غیرحرارتی