1403/02/02

علیرضا خدابخشی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-8335-5576
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23004812200
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت و ارزیابی عملکرد غشاهای تبادل یونی نانوکامپوزیتی مورد استفاده در فرایند الکترودیالیز
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
غشاهای تبادل یونی، نانو ذرات مغناطیسی، نانو کامپوزیت، الکترودیالیز
سال 1393
پژوهشگران فرهاد حیدری ، علی نعمتی خراط ، علیرضا خدابخشی

چکیده

در این کار تحقیقاتی اثر افزودن نانو ساختارها در ماتریکس غشاهای تبادل کاتیونی جهت استفاده در الکترودیالیز مورد بررسی قرار گرفته است. پلیمرهای مورد استفاده عبارت اند از: 2و 6- دی متیل – 1و 4-فنیلن اکساید سولفونه شده ) SPPO ( و پلی وینیل کلراید سولفونه شده ) SPVC (. همچنین از نانو ذرات مغناطیسی باریم فریت ) BaFe ) برای تهیه نانو کامپوزیت استفاده گردید. نتایج بدست آمده نشان می دهند افزودن نانو ذرات مغناطیسی در درصدهای مشخص به ماتریکس پلیمری غشاهای تبادل یونی می تواند سبب بهبود خواص الکترو شیمیایی و همچنین عملکرد غشاها گردد.