1403/01/27

علیرضا خدابخشی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-8335-5576
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23004812200
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بهینه سازی چندمتغیره و مطالعه شرایط حذف Pb(II) با استفاده از غشای تبادل یون بر پایه SPPO و PVDF و حذف رنگ مالاچیت سبز با نانو ذرات SiO₂
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
بهینه سازی، غشای تبادل یون،SPPO ، PVDF ، مالاچیت سبز ، نانو ذرات SiO₂
سال 1393
پژوهشگران آرمان شریفی(دانشجو)، جواد ذوالقرنین(استاد راهنما)، علیرضا خدابخشی(استاد راهنما)

چکیده

بهینه سازی چندمتغره و مطالعه شرایط حذف Pb(II) با استفاده از غشای تبادل یون بر پایه SPPO و PVDF و حذف رنگ مالاچیت سبز با نانو ذرات SiO₂