1403/02/02

علیرضا خدابخشی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-8335-5576
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23004812200
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی خواص الکتروشیمیایی غشاهای تبادل کاتیونی تهیه شده با پلی استایرن، پلی وینیل کلرایدو نانوذرات SiO2
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
غشاهای تبادل یونی، نانو ذرات دی اکسید سیلسیم، نانو کامپوزیت،پلی استایرن
سال 1397
پژوهشگران علیرضا خدابخشی ، فرهاد حیدری ، محسن حیدریان

چکیده

در این کار تحقیقاتی اثر افزودن نانو ساختارها در ماتریکس غشاهای تبادل کاتیونی جهت استفاده در الکترودیالیز مورد بررسی قرار گرفته است.جهت تهیه غشاهای تبادل یونی از پلیمرهای پلی استایرن (PS)و پلی وینیل کلراید (PVC) و رزین تبادل یونی کاتیونی استفاده گردید. همچنین از نانو ذرات دی اکسید سیلسیم (SiO2) به عنوان نانوساختار افزودنی برای تهیه غشای نانو کامپوزیتی استفاده گردید. جهت بررسی عملکرد غشاها پتانسیل و مقاومت الکتریکی اندازه گیری شد. نتایج بدست آمده نشان می دهند افزودن نانو ذرات دی اکسید سیلسیم در درصدهای مشخص به ماتریکس پلیمری غشاهای تبادل یونی می تواند سبب بهبود خواص الکتروشیمیایی و همچنین عملکرد غشاها گردد.