1403/01/27

علیرضا خدابخشی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-8335-5576
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23004812200
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت و ارزیابی الکتروشیمیایی غشای نانو کامپوزیت تبادل یونی بر پایه پلی اتر سولفون سولفونه شده به همراه نانو ذرات اکسید آهن عامل دار شده
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
غشا تبادل کاتیونی، نانو ذرات هسته-پوسته، گروه های تبادلی، ظرفیت تبادل یون، انتخاب پذیری
سال 1396
پژوهشگران سعید عسگری(دانشجو)، علیرضا خدابخشی(استاد راهنما)، سیدمحسن حسینی(استاد راهنما)

چکیده

چکیده پیوست می باشد.