1403/02/02

علیرضا خدابخشی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-8335-5576
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23004812200
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اصلاح خواص الکتروشیمیایی غشاهای تبادل یونی ناهمگن بر پایه پلی وینیل کلراید با استفاده از نانو ذرات کربن فعال جهت استفاده در فرآیند نمک زدایی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
غشاهای تبادل کاتیونی، نانو ذرات کربن فعال، ماتریش غشایی، خواص الکتروشیمیایی، الکترودیالیز
سال 1395
پژوهشگران سیدمحسن حسینی(استاد راهنما)، علیرضا خدابخشی(استاد راهنما)، مهسا نعمتی(استاد مشاور)، هنگامه علی بخشی(دانشجو)

چکیده

فایل چکیده در بخش ارائه مستندات پیوست شده است.