1403/02/02

علیرضا خدابخشی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-8335-5576
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23004812200
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت و اصلاح غشاهای نانوفیلتراسیون بر پایه پلی اترسولفون پر شده با نانوذرات کربن فعال جهت استفاده در فرآیند نمک زدایی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
نانو ذرات کربن فعال، غشای شبکه آمیخته، نانو فیلتراسیون، ویژگی های فیزیکی شیمیایی، قابلیت ضد گرفتگی
سال 1395
پژوهشگران سیدمحسن حسینی(استاد راهنما)، علیرضا خدابخشی(استاد راهنما)، احسان باقری پور(استاد مشاور)، سید حمید امینی(دانشجو)

چکیده

فایل چکیده در بخش ارائه مستندات پیوست شده است.