1403/03/28
علیرضا خالقی

علیرضا خالقی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-6814-2780
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57200083037
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده کشاورزی- گروه مهندسی باغبانی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر عصاره‌های گوجه‌فرنگی، صنوبر، ورمی‌کمپوست و آلوئه‌ورا بر جوانه‌زنی بذر برخی از سبزی‌ها و علف‌های هرز
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
آللوپاتی، بازدارنده، جوانه‌زنی، عصاره، محرک
سال 1401
پژوهشگران احمدرضا عباسی فر(استاد راهنما)، علیرضا خالقی(استاد مشاور)، کیارش معصومی(دانشجو)

چکیده

به‌منظور بررسی تاثیر آللوپاتیک عصاره‌های آبی برگ صنوبر، برگ آلوئه‌ورا و برگ گوجه فرنگی هر سه با غلظت‌های 0، 5%، 20% و 50% و ورمی‌کمپوست با غلظت‌های 0، 5% و20% بر روی جوانه‌زنی بذر 9 سبزی شامل؛ تربچه، مریم گلی هرز، چغندر، تاج خروس، سلمه تره، فلفل دلمه‌ای، بامیه، یونجه حلزونی و شاهی به‌صورت طرح کاملاً تصادفی در 4 تکرار در آزمایشگاه دانشکده کشاورزی دانشگاه اراک مورد مطالعه قرار گرفت. در این پژوهش صفات درصد جوانه‌زنی، طول ریشه‌چه، طول ساقه‌چه، وزن‌تر گیاهچه، وزن خشک گیاهچه، درصد ماده خشک گیاهچه، متوسط زمان جوانه‌زنی، سرعت جوانه‌زنی، سرعت جوانه‌زنی روزانه، شاخص طولی بنیه گیاهچه و شاخص وزنی بنیه گیاهچه مورد ارزیابی قرار گرفتند. تیمارهای عصاره‌های20% ورمی‌کمپوست و 5% آلوئه‌ورا نقش محرک رشد را داشتند که بسته به غلظت و نوع بذر متفاوت عمل کردند. همچنین در تمامی تیمارهایی که از عصاره‌ آلوئه‌ورا استفاده شد، آلودگی قارچی مشاهده نگردید. عصاره‌های صنوبر و گوجه فرنگی نقش بازدارنده جوانه‌زنی را ایفاء کردند که شدت آن نسبت به غلظت‌های مورد بررسی، متفاوت بود. دو تیمار عصاره صنوبر و گوجه فرنگی 50% به‌عنوان بازدارنده‌ترین تیمارها تشخیص داده شد