1403/02/29
علیرضا خالقی

علیرضا خالقی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-6814-2780
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57200083037
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده کشاورزی- گروه مهندسی باغبانی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
کاربرد اسید فولیک و بیوچار در تنش خشکی چمن اسپورت فاطمه فیروزی، موسی سلگی، علیرضا خالقی، حسین باقری (1402)
A highly efficient plant regeneration of Begonia rex Putz. by direct organogenesis of leaf explants Samaneh Hossein Abadi, Alireza Khaleghi, Morteza Akramian torogh tey, Ali Khadivi (2022)
تأثیر تلقیح ریشه ای قارچ مایکوریزا (Glomus mosseae) بر تحمل به خشکی نهال های لیلکی ایرانی (Gleditsia caspica Desf) پیام پوریا فر، علیرضا خالقی، احمدرضا عباسی فر، مینا تقی زاده (1400)
الگوی پروتئوم برگ درخت توت آمریکایی (Maclura pomifera) در پاسخ به تنش خشکی علیرضا خالقی، روح انگیز نادری، علیرضا سلامی، مصباح بابالار، بیانکا النا مزرتی (1400)
تلقیح بذر لیلکی ایرانی (Gleditsia caspica Desf) با مایکوریزای آرباسکولار برای افزایش تحمل به خشکی نهال ها پیام پوریا فر، علیرضا خالقی، احمدرضا عباسی فر، مینا تقی زاده (1400)
افزایش عمر گلجایی گل شاخه بریده آنتوریوم با استفاده از کیتوزان ابوالقاسم رحمانی، موسی سلگی، علیرضا خالقی، عباس میرزاخانی (1400)
ازدیاد درون شیشه ای و سازگاری آدنیوم به عنوان یک گیاه زینتی ارزشمند فاطمه زارعیان، مینا تقی زاده، علیرضا خالقی (1399)
Foliar Application of Kaolin to Reduce Sunburn in ‘Red Delicious’ Apple Fetemeh Sarooghinia, Ali Khadivi, Ashraf Abbasi, Alireza Khaleghi (2020)
Morphological, physiochemical and antioxidant responses of Maclura pomifera to drought stress Alireza Khaleghi, Roohangiz Naderi, Cecilia Brunetti, Biancaelena Maserti, Alireza Salami, Mesbah Babalar (2019)
Morphological characterization of Prunus microcarpa Boiss. germplasm: Implications for conservation and breeding rahim mohhamady, Ali Khadivi, Alireza Khaleghi, Morteza Akramian torogh tey (2019)
تأثیر تغذیه بر عملکرد و آفتاب سوختگی سیب (Malus × domestica Borkh.) رقم رد دلیشز فاطمه ساروقی نیا، علی خدیوی، احمدرضا عباسی فر، علیرضا خالقی (1397)
ارزیابی کاربرد سالیسیلیک اسید و اسپرمیدین بر کاهش صدمات ناشی از تنش خشکی در نهال های یکساله توت آمریکایی علیرضا خالقی، روح انگیز نادری، علیرضا سلامی، مصباح بابالار، ایمان روح الهی (1395)
مقاله ارائه‌شده
اثر بیوچار به همراه اسید فولیک بر چمن اسپورت موسی سلگی، فاطمه فیروزی، علیرضا خالقی، حسین باقری (1401)
اثر بیوچار به همراه اسید فولیک بر چمن اسپورت موسی سلگی، فاطمه فیروزی، علیرضا خالقی، حسین باقری (1401)
ارزیابی نتاج حاصل از تلاقی بین واریت های گل شیپوری گلدانی (zantedeschia rehmannii) با نشانگرهای ISSR مبینا هادی، محمد حسین عظیمی، علیرضا خالقی، پژمان آزادی (1399)
تأثیر اسید فنیل فتالامیک و تغذیه بر عملکرد کمی و کیفی انگور رقم بی دانه سفید بهرام زمردیان، علی خدیوی، علیرضا خالقی، عبدالکریم زارعی (1398)
تنوع بیوشیمیایی برخی از جمعیت های گونه وحشی Prunus microcarpa Boiss. رحیم محمدی، علی خدیوی، علیرضا خالقی، مرتضی اکرمیان طرق طی (1398)
تنوع سوماکلونال و کاربرد آن در اصلاح گیاهان باغی سمانه حسین آبادی، علیرضا خالقی (1397)
بهینه کردن گندزدایی و کالوس زایی گیاه زینتی ارزشمند آدنیوم مینا تقی زاده، فاطمه زارعیان، علیرضا خالقی (1397)
Genetic diversity of some muscari neglectum collected in central area of Iran Iman Rohollahi, Narjess Labbaf, Amir Mohammad Naji, Alireza Khaleghi (2018)
مقایسه ریشه زایی قلمه های نیمه خشبی چهار رقم زیتون زهرا احمدی، رسول جلیلی مرندی، علیرضا خالقی (1396)
ارزیابی سنبلک های(Muscari neglectum) ، جمع آوری شده در مناطق مرکزی ایران با هدف استفاده در فضای سبز نرگس لباف، ایمان روح الهی، امیر محمد ناجی، علیرضا خالقی (1395)
ارزیابی الگوی پروتئوم برگ درخت توت آمریکایی (Maclura pommifera) در پاسخ به تنش خشکی علیرضا خالقی، روح انگیز نادری، ایمان روح الهی، بیانکا النا مزرتی (1394)
آنالیز عکس های دیجیتال، روشی نوین جهت ارزیابی کیفیت ظاهری چمن های بومی و وارداتی ایمان روح الهی، محسن کافی، جواد رضاپور، علیرضا خالقی (1394)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
تنوع ژنتیکی جمعیت‌های خیارک (Ixioliriion tataricum) در برخی از مناطق استان مرکزی علیرضا خالقی، علی خدیوی، منصوره غنجی فشکی (1402)
تنوع مورفولوژیکی و بیوشیمیایی برخی از جمعیت های گونه وحشی Prunus microcarpa علی خدیوی، مرتضی اکرمیان طرق طی، علیرضا خالقی، رحیم محمدی (1398)
بررسی اثر قارچ آرباسکولار مایکوریزا (Glomus mosseae) بر رشد و تحمل به خشکی نهال های لیلکی ایرانی علیرضا خالقی، مینا تقی زاده، احمدرضا عباسی فر، پیام پوریا فر (1398)
اثر ریزنمونه و ترکیبات مختلف تنظیم کننده های رشد گیاهی بر باززایی درون شیشه ای گیاه بگونیا رکس (Begonia rex) علیرضا خالقی، مرتضی اکرمیان طرق طی، علی خدیوی، سمانه حسین آبادی (1398)
اثر نور مکمل در شدت های مختلف بر عملکرد کمی و کیفی رز شاخه بریده رقم Dolcevita"" علیرضا خالقی، علی خدیوی، موسی سلگی، لیلا شاه کرم (1397)
اثر بیوچار به همراه اسید فولیک بر تنش خشکی در چمن اسپورت موسی سلگی، علیرضا خالقی، حسین باقری، فاطمه فیروزی (1397)
ریزازدیادی Adenium arabicum مینا تقی زاده، علیرضا خالقی، فاطمه زارعیان (1397)
کاربرد نانو کیتوزان و ایندول-3- بوتیریک اسید در ریشه زایی قلمه های گل محمدی (Rosa damascena Mill.) موسی سلگی، غلامرضا گودرزی، علیرضا خالقی، زهرا یاریانی هاشم آبادی (1396)
تعیین نیازهای سرمایی و گرمایی ژنوتیپ های برتر زرشک بی دانه (Berberis vulgaris var. asperma) علی خدیوی، علیرضا خالقی، مینا تقی زاده، عارفه منتظران (1396)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته