1403/04/05
علی خدیوی

علی خدیوی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6354-445X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 43661256800
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی باغبانی
تلفن: 086-32623022

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر روش های خشک کردن بر فنل کل، فلاونوئید، فعالیت آنتی اکسیدانی و آنتوسیانین میوه کپر
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
تاثیر روش های خشک کردن بر فنل کل، فلاونوئید، فعالیت آنتی اکسیدانی و آنتوسیانین میوه کپر
سال 1402
پژوهشگران حسن مومیوند ، شیما بابایی راد ، سعید ملایی ، علی خدیوی

چکیده

تاثیر روش های خشک کردن بر فنل کل، فلاونوئید، فعالیت آنتی اکسیدانی و آنتوسیانین میوه کپر