1403/04/30
علی خدیوی

علی خدیوی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6354-445X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 43661256800
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی باغبانی
تلفن: 086-32623022

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی جایگاه گردشگری در توسعه پایدار اقتصادی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
گردشگری، توسعه پایدار، برنامه ریزی، جهانگردی، توسعه اقتصادی
سال 1393
پژوهشگران مهرداد هادی پور ، الهام لطیفی ، آزاده کاظمی ، علی خدیوی

چکیده

صنعت جهانگردی، صنعتی است که ضمن انطباق با محیط زیست می تواند درآمد مناسبی ایجاد کند . در دنیای کنونی که صنایع آلاینده مانند فولاد، خودرو، پتروشیمی و شیمیایی موجب بروز مشکلات متعددی برای زندگی سالم بشر شده اند، صنایع سبز مانند صنعت جهانگردی می توانند هر روز جایگاه بهتری بیابند . گردشگری پایدار نوعی از توسعه است که در آن نیازهای گردشگران و مقصد در حال حاضر براورده شود ضمن آن که این منابع حفاظت شده و همچنین فرصت های آتی برای استفاده آینده افزایش یابد. توسعه گردشگری پایدار منجر به مدیریت منابع تمام مناطق به شیوه ای می شود که نیازهای اقتصادی و اجتماعی و زیبایی شناسی را برآورده و تعامل فرهنگی، فرایندهای اکولوژیکی، تنوع حیات و سیستم های حمایت از حیات حفظ می شود . توسعه گردشگری پایدار، به دلیل اهمیت آن و اثرات بالقوه مثبت و منفی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و زیست محیطی که می تواند داشته باشد بدون برنامه ریزی امکان پذیر و دست یافتنی نخواهد بود . هدف از این پژوهش بررسی اهمیت و جایگاه گردشگری در توسعه پایدار اقتصادی است.