1403/03/29
علی خدیوی

علی خدیوی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6354-445X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 43661256800
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی باغبانی
تلفن: 086-32623022

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی خواص فیزیکی و مکانیکی بادام
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
بادام
سال 1393
پژوهشگران علی خدیوی ، عبداله ایمان مهر

چکیده

خواص فیزیکی بادام