1403/02/02
علیرضا کریمی

علیرضا کریمی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5006-8642
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57217189368
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تهیه هیدروژل بر پایه مشتقات آکریل‌آمید پیوند شده با پارا-آمینو بنزوئیک اسید
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
هیدروژل‌، پارا-آمینو بنزوئیک اسید‌، N-‌ایزوپروپیل آکریل‌آمید،مالئیک انیدرید‌
سال 1402
پژوهشگران علیرضا کریمی(استاد راهنما)، سحر سادات شهیدی(دانشجو)

چکیده

پارا-آمینو بنزوئیک اسید یک ماده شیمیایی است که در ویتامین اسیدفولیک و همچنین در غذاهای مختلف وجود دارد‌. داروی پابا یا همان پارا-آمینو بنزوئیک اسید برای درمان بسیاری از مشکلات پوستی و همچنین در ترکیب ضد آفتاب استفاده می‌شود‌. در‌این پژوهش داروی پارا-آمینو بنزوئیک اسید پیوند شده با مالئیک انیدرید بر پایه N-ایزوپروپیل آکریل‌آمید تهیه شده و ویژگی‌های آن مورد بررسی قرار گرفت‌‌. برای ‌این منظور ابتدا پارا-آمینو بنزوئیک اسید به همراه مالئیک انیدرید در حضور حلال DMF واکنش داده که طی‌این واکنش ترکیب (Z)-4- (3-کربوکسی آکریل‌آمیدو) بنزوئیک اسید (I) ساخته شد‌ واز طریق طیف‌سنجی مادون قرمز (FT-IR) و رزونانس مغناطیسی هسته‌ای (1H-NMR) شناسایی گردید‌. سپس تکپار N-ایزوپروپیل آکریل‌آمید با درصد‌های وزنی مختلف (10%‌، 20% و30%) از ترکیب (I) در حضور پلی‌‌ وینیل پیرولیدون و پتاسیم پرسولفات و همچنین N،N-متیلن بیس آکریل‌آمید‌‌، به روش پلیمریزاسیون رادیکال آزاد در حلال آب واکنش داده شد و هیدروژلی بر پایه N-ایزوپروپیل آکریل‌آمید متصل شده به مشتق پارا-آمینو بنزوئیک اسید تهیه گردید‌. ساختار هیدروژل سنتز شده توسط تست‌های FT-IR و 1H-NMR مشخص گردید. همچنین مورفولوژی هیدروژل فریزدرای شده با روش FE-SEM بررسی شد ‌‌‌‌‌و ‌میانگین اندازه ذرات هیدروژل و حداقل دمای بحرانی محلول (LCST) آن به ترتیب با روش‌های DLS و DSC مشخص گردید.