1403/02/02
علیرضا کریمی

علیرضا کریمی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5006-8642
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57217189368
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز هیدروژل های اصلاح شده با هیدرازید
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
هیدروژل، کیتوسان، اگزالیل، دی‌هیدرازید، هیدرازون.
سال 1402
پژوهشگران علیرضا کریمی(استاد راهنما)، پگاه برومند(دانشجو)

چکیده

در چند سال گذشته هیدروژل‌های کیتوسانی به دلیل خواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی منحصربه‌فردشان توجه بیشتری به خود جلب کرده‌اند. در میان آنها، هیدرازون هیدروژل‌ها دسته مهمی از هیدروژل‌هایی است که در مهندسی بافت استفاده می‌شوند، از طرفی بررسی اثرات ویژگی‌های پیوند دهنده هیدرازید بر ویژگی‌های هیدروژل‌ نقش مهمی در اصلاح زنجیره پلیمر و خواص مکانیکی آن دارد. در این پایان نامه طراحی جدیدی از هیدرازون هیدروژل‌های کیتوسانی اصلاح شده با اگزالیل دی‌هیدرازید و اتصال متقابل ترفتالدهید بررسی شد مقادیر مختلف از اگزالیل دی‌هیدرازید و تأثیر آن بر ساختار هیدروژل مورد بررسی واقع گردید. برای بررسی ساختار هیدروژل از روش‌های طیف‌سنجی مادون قرمز (FT-IR) و میکروسکوپ الکترونی نشر میدانی (FE-SEM) و آنالیز اندازه‌گیری سطح ویژه (BET) و رزونانس مغناطیسی هسته‌های پروتون (H NMR1) استفاده شد همچنین رفتار تورم هیدروژل‌های آماده ، مورد بررسی قرار گرفت نتایج وابستگی جرم مقادیر اتصال دهنده عرضی را روی تورم هیدروژل کیتوسانی به خوبی نشان می‌دهد.