1403/01/26
علیرضا کریمی

علیرضا کریمی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5006-8642
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57217189368
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
جذب دی اکسید کربن توسط ساختار پلیمری نانومتخلخل پایدار شیمیایی
نوع پژوهش
ابداع
کلیدواژه‌ها
جذب دی اکسید کربن، پلیمری نانومتخلخل
سال 1401
پژوهشگران علیرضا کریمی ، نفیسه باقریان

چکیده

چارچوب های آلی کوالانسی نانو متخلل با سطح ویژه و تخلل بالا تهیه و به عنوان جاذب دی اکسید کربن مورد استفاده قرار رفته اند.