1403/01/26
علیرضا کریمی

علیرضا کریمی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5006-8642
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57217189368
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز و بررسی نانوکامپوزیت های جدید بر پایه پلی آمید آرماتیک-آلیفاتیک حاوی اتصالات فنیل سولفون و گرافن اکسید اصلاح شده با رزین ملامین-فرمالدهید
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
نانوکامپوزیت، پلی آمید آرماتیک-آلیفاتیک، گرافن اکسید، ملامین-فرمالدهید
سال 1395
پژوهشگران خلیل فقیهی(استاد راهنما)، میثم شعبانیان(استاد راهنما)، علیرضا کریمی(استاد مشاور)، فاطمه مانی(دانشجو)

چکیده

در این پروژه نانوکامپوزیت های مقاوم حرارتی پلی آمید جدید شامل دو نوع مختلف از نانوذرات گرافنی به طورموفقیت آمیزی با استفاده از روش محلول تهیه شدند. درقسمت اول، ابتدا پلی آمید نیمه آروماتیک حاوی اتصالات سولفون توسط دی اسید آلیفاتیک (1و10-دی کربوکسیلیک اسید) و دی آمین آروماتیک (3و3-دی آمین دی فنیل سولفون) در حضور DMF/Py/TPP با روش پلیمریزاسیون مستقیم تهیه گردید وساختار و خواص از طریق طیف سنجی مادون قرمز (FTIR) ، رزونانس مغناطیسی هسته ای (HNMR1) ، ویسکوزیته درونی و تست حلالیت مورد بررسی قرارگرفت. در قسمت دوم، با سنتز گرافن اکسید توسط گرافیت طبیعی به روش هامر و اصلاح آن توسط رزین ملامین فرمالدهید، نانوکامپوزیت های پلی آمید تقویت شده با درصدهای مختلفی از گرافن اکسید (PG) و گرافن اکسید اصلاح شده (PGM) تهیه شدند. ساختار و مورفولوژی نانوکامپوزیت های پلی آمیدی از طریق طیف سنجی مادون قرمز (FTIR) ، پراش پرتوایکس (XRD) ، میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FE-SEM) مورد بررسی قرار گرفت. خواص گرمایی ومکانیکی نانوکامپوزیت ها به ترتیب از طریق آنالیز گرمایی (TGA) و تست مکانیکی کشش، بررسی و با خواص پلی آمید اولیه مقایسه شدند.