1403/02/02
علیرضا کریمی

علیرضا کریمی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5006-8642
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57217189368
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
استفاده از کلروسولفونیک اسید به عنوان یک کاتالیزور موثر برای پراکسیداسیون آلدهیدها و کتون ها و بررسی کاربرد دی هیدروپراکسیدهای حاصل به عنوان اکسیدکننده در هالوژن دار کردن مشتقات فنلها و آنیلینها
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
دی هیدروپراکسیدهای دوقلو
سال 1394
پژوهشگران کاوه خسروی(استاد راهنما)، علیرضا کریمی(استاد مشاور)، عاطفه عسگری(دانشجو)

چکیده

محلول‎های آبی هیدروژن پراکسید با غلظت‎های گوناگون، دارای معایبی از قبیل قابلیت انفجار، خورندگی، فعالیت ضعیف در حلال‎های آلی و غیره می‎باشند. لذا سنتز اکسید‎کننده‎های قوی و مناسب جهت جایگزین کردن هیدروژن پراکسید بسیار مهم می‎باشد. در سال‎های اخیر دی هیدروپراکسیدهای دوقلو به دلیل دارا بودن خواص ضدمالاریایی مورد توجه بوده‎اند.