1403/01/27
علی جباری

علی جباری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-2543-8423
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56324004100
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه عددی و تجربی تاثیر تکه کردن آهنربا بر عملکرد ماشین مغناطیس دایم داخلی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
ماشین مغناطیس دائم داخلی، آهنربا تکه ای، گشتاور، ریپل گشتاور
سال 1401
پژوهشگران حسین درویشی(دانشجو)، علی جباری(استاد راهنما)

چکیده

ماشین های مغناطیس دائم داخلی (IPMM) به دلیل ویژگیهایی نظیر بازدهی بالا و دارا بودن نسبت توان به حجم بیشتر در مقایسه با موتورهای القایی و سویچ شونده رلوکتانسی و همچنین به دلیل استحکام مکانیکی بهتر و خطر مغناطیس زدایی کمتر نسبت به موتورهای مغناطیس دائم سطحی، یک انتخاب مناسب جهت کاربرد در صنایع حمل و نقل محسوب می شوند. از آنجایی که افزایش بازدهی موتور و همچنین کاهش هزینه تولید از اهمیت بالایی برخوردار است، در این تحقیق با فرض اینکه استفاده از آهنربای تکه ای می تواند هزینه تولید را کاهش و بازدهی را افزایش دهد، اثر تکه کردن آهنربا بر عملکرد ماشین مغناطیس دائم داخلی بررسی گردید. برای این منظور با استفاده از نرم افزار انسیس ماکسول شش نمونه ماشین مغناطیس دائم داخلی با آهنربا یک تا شش تکه شبیه سازی شده است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد هارمونیک های گشتاور با تکه کردن آهنربا منظم ترشده و ریپل گشتاور کاهش یافته است. همچنین گشتاور کاهش یافته و توان نیز متناسب با حجم آهنربا کاهشی بوده است. سپس جهت صحه گذاری نتایج شبیه سازی دو نمونه روتور با آهنربا یک و چهار تکه ساخته شد، که نتایج تست اسیلوگرافی با نتایج شبیه سازی مطابقت داشت.