1403/01/27
علی جباری

علی جباری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-2543-8423
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56324004100
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه و بررسی پیش گرمایش در بهبود اتصال مواد غیر همجنس (Al6061/AISI304L) با استفاده از فرآیند سوراخکاری اصطکاکی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
سوراخکاری اصطکاکی، اتصال مواد غیرهمجنس، پیش گرمایش، آلومینیوم AA6061T6، فولاد زنگ نزن AISI304L.
سال 1401
پژوهشگران احسان سوری(استاد راهنما)، علی جباری(استاد راهنما)، شایان دهقان(استاد مشاور)

چکیده

امروزه بکارگیری فرایندهای اتصال فلزات غیرهمجنس در صنایع گوناگون به منظور دستیابی به سازه های ترکیبی با مقاومت بالا و درعین حال وزن کم، به منظور کاهش وزن محصول نهایی، موردتوجه بسیاری از صنعتگران قرار دارد. روش های گوناگونی برای ایجاد اتصال ورقه ای فلزی غیرهمجنس وجود دارد که یکی از جدیدترین روش هایی که اخیراً از سوی محققین، ارائه گردیده است، فرایند اتصال به وسیله سوراخکاری اصطکاکی هم زمان دو ورق بر روی یکدیگر است. در این فرایند، ورق های فلزی بر روی یکدیگر قرارگرفته و به صورت هم زمان، سوراخکاری اصطکاکی می شوند که درنتیجه این فرایند علاوه بر ایجاد یک فضای مؤثر برای قلاویزکاری، یک اتصال اصطکاکی بین دو ورق ایجاد می شود. از مزایای اصلی این روش، می توان به یک طرفه بودن یا به عبارتی، عدم نیاز به دسترسی به طرف دیگر قطعه کار، اشاره نمود که این خصوصیت مشکلات ایجاد اتصال در پروفیل های بسته را مرتفع می کند. در کار پیش رو تأثیر پیش گرمایش، بر روی کیفیت اتصال و همچنین میزان سایش ابزار، در سوراخکاری اصطکاکی هم زمان ورق آلومینیوم AA6061T6 و ورق فولاد زنگ نزن AISI304L با استفاده از ابزار سوراخکاری با جنس تنگستن کارباید با روکش آلومینیوم کروم نیترات، به صورت تجربی مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است. پیش گرمایش تا دمای 250، 300 و 350 درجه سانتی گراد به قطعات اعمال گردیده و اتصال به دست آمده در شرایط پیش گرم، با اتصال ایجادشده در نمونه سوراخکاری شده در دمای محیط، مورد مقایسه قرار گرفت. یافته ها مبین تأثیر مثبت پیش گرمایش بر کاهش درز بین دو ورق در مجاورت اتصال و اثر منفی بر روی آستانه ازهم گسیختگی اتصال و عمر ابزار است.