1403/01/28
علی جباری

علی جباری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-2543-8423
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56324004100
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی یک نمونه گیربکس مغناطیسی هم محور در نمونه ایده آل و نمونه قابل ساخت به کمک نرم افزار المان محدود
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
چرخ دنده مغناطیسی – کوپل مغناطیسی - روش المان محدود – آهن ربا دائم
سال 1398
پژوهشگران رسول لطفی ، علی جباری ، حسن مرادزاده ، علی اصغر قدیمی

چکیده

با پیدایش آهن ربا های قوی و پدیده کوپل مغناطیسی اولین نمونه از چرخ دنده های مغناطیسی متولد گردید و طی سالیان اخیر، با توجه به رشد تعداد مقالات و تعامل بیشتر درزمینه چرخ دنده های مغناطیسی، توجه به نمونه های قابل ساخت و بررسی آن با نمونه های کلاسیک و ایده آل قبلی به جهت دانستن کارایی و بررسی بازدهی این نوع چرخ دنده ها یکی از موضوعات مهم علمی می باشد. البته این نوع جعبه دنده ها دارای مزایای بسیاری نیز می باشند من جمله عدم وجود خرابی ناشی از خوردگی، بی نیاز به روغن کاری، عدم تولید صدا، فرار از گشتاور شکست و دوست دار محیط زیست. همچنین بیشترین کاربردهای پیشنهاد شده برای این جعبه دنده ها استفاده در توربین های بادی، خودروهای هیبریدی و سیستم های دفع و بازیابی انرژی نو دریایی بوده است. در این مقاله یک نمونه چرخ دنده هم محور مغناطیسی ایده آل (انواع بررسی شده هم مرکز با شکل آهن ربای شعاعی شکل و پلاریته مغناطیسی شعاعی) را با یک نمونه قابل ساخت (با توجه به شکل و جهت گیری مغناطیسی آهن رباهای بلوک مکعبی موجود در بازار) در نرم افزار المان محدود مورد ارزیابی قرار گرفته شده است تا تفاوت نوع سفارشی و مرسوم(ایده آل) با نوع نزدیک به آن و یا قابل ساخت مشخص گردد. شرایط آزمایش به گونه ای تعیین گردیده است تا خصوصیاتی چون نسبت دنده، حجم و نوع آهن ربا و نوع حرکت یکسان باشد و تفاوت مورد ارزیابی جهت پلاریته شعاعی با مسطح خواهد بود، همچنین محیط نرم افزار المان محدود Ansys Maxwell است. نتایج حاصله در دو حالت ایستایی و دینامیکی شبیه سازی خواهند شد تا شار انتقالی و گشتاور خروجی، نتایج بررسی را مشخص کنند. در نهایت نمونه قابل ساخت نتایج بهتری از نمونه های کلاسیک و ایده آل ارائه می نماید.