1403/01/27
علی اصغر قدیمی

علی اصغر قدیمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-7276-2221
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56678490500
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی برق
تلفن: 08632625620

مشخصات پژوهش

عنوان
مدل معادل استاتیک ریز شبکه جزیره ای به منظور مطالعات شارش توان
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
ریزشبکه جزیره‌ای، مدار معادل استاتیک ریزشبکه، مدل بار، مدل بار استاتیک، مدل منابع تولید پراکنده استاتیک
سال 1402
پژوهشگران سید امین حسینی(دانشجو)، محمد بیات(استاد راهنما)، علی اصغر قدیمی(استاد مشاور)

چکیده

یکی از مطالعات ضروری در بهره‌برداری و برنامه‌ریزی ریز‌شبکه شارش‌توان است. در یک سیستم قدرت امروزه با افزایش مصرف و در نتیجه تولد ریز شبکه‌ها در یک لحظه معین میلیون‌ها دستگاه بار الکتریکی مختلف مصرف و منابعی، انرژی را تولید می‌کنند. بنابراین تأثیرات قوی بر رفتار سیستم قدرت داشته و باید ریزشبکه‌ها را دقیق مدل‌سازی کرد. مدل‌سازی دقیق بار و منابع می‌تواند از هزینه‌های محاسبات اشتباه طراحی سیستم، عملکرد بهتر و بهینه سیستم کنترل، کاهش زمان محاسبات پخش‌بار و کاهش زمان محاسبات سیستم کنترل کند. مدل‌های بار را می‌توان به دو دسته گسترده مدل‌های استاتیک و دینامیک و از نظر مصرف به سه دسته مسکونی، تجاری و صنعتی طبقه‌بندی کرد. در سال‌های اخیر به دلیل ظهور منابع تولید پراکنده و ریزشبکه‌ها، یکپارچه‌سازی انرژی تجدیدپذیر، مدیریت سمت تقاضا و دستگاه‌های اندازه‌گیری هوشمند، مدل‌سازی ریزشبکه بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. در این پیشنهادیه به مدل‌سازی ریزشبکه جزیره ای از نوع استاتیک که توسط روابط جبری است پرداخته شده است. شبکه موردمطالعه یک شبکه قدرت 85 باسه که خود شامل 4 ریزشبکه 14 باسه می‌باشد که هر ریزشبکه با یک بار و ژنراتور توسط روابط جبری ارائه شده تجمیع می‌گردد و شبکه ساده شده به صورت 33 باسه ساده سازی می‌گردد و نتایج بدست آمده با تقریب خوبی شبکه را مدل‌سازی می‌کند.