1403/01/27
علی اصغر قدیمی

علی اصغر قدیمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-7276-2221
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56678490500
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی برق
تلفن: 08632625620

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی تخمینگر هوشمند تطبیقی برای برآورد سطح شارژ باتریهای یون لیتیوم
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
خودرو برقی، باتری یون لیتیوم، تخمین شارژ، شناسایی آنلاین، الگوریتم بهینه سازی، فیلتر ذره ای
سال 1398
پژوهشگران مزدک عبادی(استاد مشاور)، سپیده قلیچی(دانشجو)، امیرحسین ابوالمعصومی(استاد راهنما)، علی اصغر قدیمی(استاد راهنما)

چکیده

در سالهای اخیر استفاده از وسایل نقلیه الکتریکی به دلیل مسائل زیست محیطی و بالا بودن راندمان موتورهای الکتریکی در مقایسه با موتورهای احتراقی رو به افزایش بوده است. یکی از اجزای مهم و کلیدی در خودروهای برقی سیستم ذخیره انرژی می باشد. در بین این منابع ذخیرهساز باتریهای لیتیوم یونی با توجه به چگالی بالای انرژی، طول عمر بالا، ولتاژ نامی مناسب و چگالی انرژی خوب و هزینهی مناسب، توجه زیادی را در صنعت خودرو برقی جلب کردهاند. در بخش سیستم کنترل خودرو، سیستم مدیریت باتری هوشمند یکی از مؤلفههای اساسی است که نه تنها وضعیت باتری را به طور دقیق اندازهگیری میکند، بلکه عملکرد ایمن خودرو را نیز تضمین میکند و باعث افزایش عمر باتری میشود. تخمین دقیق وضعیت شارژ باتری لیتیوم یون یک کار بسیار چالش برانگیز است زیرا باتری لیتیوم یون یک سیستم الکتروشیمیایی بسیار متغیر، غیر خطی و پیچیده است. در این پژوهش با ترکیب شناسایی آنلاین پارامترها با یک تخمینگر بسیار دقیق برای سیستم غیرخطی و پیچیده باتری میتوان سطح شارژ را دقیقتر از روشهای پیشین تخمین زد. پارامترهای مدل باتری درجه دو از طریق روش حداقل مربعات بازگشتی شناسایی شده است و میزان سطح شارژ باتری بوسیله الگوریتم فیلتر ذره بیرد ارزیابی میشود. همگرایی سریع، پایداری قوی و دقت بالا از مزایای طرح پیشنهادی است که روشی کارآمد برای نظارت بر وضعیت سیستم مدیریت باتریهای لیتیوم یون را فراهم خواهد کرد. همچنین در جهت بهبود چالشهای فیلتر ذرهای وجود یک الگوریتم بهینه سازی پیشنهاد شده است .شبیه سازی بر روی یک نمونه باتری با استفاده از اطلاعات ناسا انجام گرفته است و مقایسه با کارهای مشابه نشان از کارایی دو طرح پیشنهادی دارد.